Moravský historický klub

Moravský historický klub o.s. byl založen na ustavující schůzi 25.4.2009 ve Starovičkách, okres Břeclav, Morava, ČR. Schválené stanovy Ministerstvem vnitra ČR a identifikační číslo organizace obdržel Klub dopisem Ministerstva vnitra ČR ze dne 5.6.2009.
Přidělené IČO Klubu: 26 55 59 05
Adresa Klubu:
-ve smyslu schválených stanov dle adresy trvalého bydliště předsedy Klubu:

Moravský historický klub
c/o Ing. Jaroslav Pazour
Klentnice 41
69201 Mikulov

Kontakt

Výbor Klubu

Ing. Jaroslav Pazour

předseda

Prof. Dr. Joseph Normon Rostinsky

člen výboru

Josef Šafařík

člen výboru

 

 

Seite drucken